پایگاه مطالعات حدیثی

محیطی برای عرضه دستاوردها و پژوهش های حدیثی

مهدی مردانی، شایسته تقدیر نوزدهمین همایش کتاب سال حوزهمجموع: ۰

بازدید: ۲۹۴۹

خبر

مهدی مردانی، شایسته تقدیر نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه

ارسال شده در: 05 بهمن 1396 - 17:27 توسط پایگاه

مهدی مردانی، شایسته تقدیر نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه

 

نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه پیش از ظهر پنجشنبه 5 بهمن ماه با حضور آیت‌الله سبحانی و جمعی از فضلا و روحانیون در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد. در این دوره و از گروه علمی حدیث، درایه و رجال رساله دکتری حجت الاسلام والمسلمین مهدی مردانی(گلستانی) با عنوان «نظریه توسعه کارکرد فعل معصوم در استنباط آموزه های دینی» شایسته تقدیر معرفی شد.
در چکیده پایان نامه حجت الاسلام والمسلمین مهدی مردانی با عنوان «نظریه توسعه کارکرد فعل معصوم در استنباط آموزه های دینی» آمده است:

فعل معصوم همچون گفتار ایشان یکی از اجزای تشکیل دهنده سنت است و منبع مهمی برای استنباط آموزه های دینی به شمار می رود. با این همه، به دلیل عدم شناخت ابعاد متنوع کارآمدی این مولفه حدیثی و نیز گرایش حداکثری دانشوران شیعه به سنت قولی، آن چنان که باید از تمام توان فعل معصوم در استنباط آموزه های دینی بهره گیری نشده است. بر این اساس، پژوهش حاضر کوشیده است تا با تکیه بر پیشینه مطالعات شیعه در حوزه استناد و استنباط از فعل معصوم، بنیان های نظریه توسعه کارکرد فعل معصوم در استنباط آموزه های دینی را بنا نهد. برای این منظور، مسائل تحقیق در دو بخش اصلی به سامان رسید: در بخش اول تاریخچه و ضوابط کارآمدی فعل معصوم مورد بررسی قرار گرفت و در بخش دوم مبانی توسعه کارکرد فعل معصوم در استنباط و پی آمدهای آن تقریر و تبیین گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که با پذیرش هفت مبنای بنیادین ذیل که به روش اکتشافی-تحلیلی به دست آمده است، کارکرد فعل معصوم در سه حوزه منبع، روش و قلمرو استنباط توسعه پیدا می کند: ۱- حجیت فعل معصوم پیش از نبوت/ امامت ۲- حجیت فعل انبیای پیشین ۳- حجیت فعل حضرت زهرا ۴- دینی بودن افعال معصوم ۵- دلالت استقلالی فعل معصوم ۶- شمولیت فعل بر ترک و تقریر و ۷- محدودیت افعال اختصاصی معصوم. همچنین توسعه روش استنباط به استخراج اصل حاکم و عصری سازی و نیز توسعه قلمرو استنباط به آموزه های اعتقادی، اقتصادی، نظامی و تربیتی از پی آمدهای پذیرش مبانی یاد شده است.

 

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها

    نتیجه ای یافت نشد.

مقالات